36 films from China

Dead Pigs

Cathy Yan, 2018, China

Pickpocket (小武 | Xiao Wu)

Jia Zhangke, 1998, China

Suburban Birds (郊区的鸟 | Jiao qu de niao)

Qiu Sheng, 2018, China

Chinese Portrait

Wang Xiaoshuai, 2018, China

Still Life (San xia hao ren | 三峡好人)

Jia Zhangke, 2006, China

Shadow Days (Gui ri zi | 鬼日子)

Zhao Dayong, 2014, China

Lotus (Xiao He | 小荷)

Liu Shu, 2012, China

Winter Vacation (Han jia)

Li Hongqi, 2010, China

1428

Du Haibin, 2009, China

Shanghai Dreams (Qing hong)

Wang Xiaoshuai, 2005, China

Paths of the Soul (Kang rinpoche)

Zhang Yang, 2015, China

Old Stone (Lao Shi | 老石)

Johnny Ma, 2016, China

A Touch of Sin (天注定 | Tian zhu ding)

Jia Zhangke, 2013, China

Wolf Totem (Le dernier loup)

Jean-Jacques Annaud, 2015, China

Trap Street (Shuiyin Jie)

Vivian Qu, 2013, China

Ata (Zhaojian)

Chakme Rinpoche, 2014, China