32 films from China

One Second (一秒钟 | Yi miao zhong)

Zhang Yimou, 2020, China

Trap Street (Shuiyin Jie)

Vivian Qu, 2013, China

1428

Du Haibin, 2009, China

Shanghai Dreams (Qing hong)

Wang Xiaoshuai, 2005, China

Winter Vacation (Han jia)

Li Hongqi, 2010, China

Lotus (Xiao He | 小荷)

Liu Shu, 2012, China

Old Stone (Lao Shi | 老石)

Johnny Ma, 2016, China

Paths of the Soul (Kang rinpoche)

Zhang Yang, 2015, China

Ata (Zhaojian)

Chakme Rinpoche, 2014, China

The Night (夜 | Ye)

Zhou Hao, 2014, China

Wolf Totem (Le dernier loup)

Jean-Jacques Annaud, 2015, China