39 films from China

Dead Pigs

Cathy Yan, 2018, China

Pickpocket (小武 | Xiao Wu)

Jia Zhangke, 1998, China

Summer Palace (Yihe yuan)

Lou Ye, 2006, China

For a Few Bullets

Anzi Pan, 2016, China

S He (女他 | Nv Ta)

Zhou Shengwei, 2018, China

1428

Du Haibin, 2009, China

Shanghai Dreams (Qing hong)

Wang Xiaoshuai, 2005, China

Winter Vacation (Han jia)

Li Hongqi, 2010, China

Lotus (Xiao He | 小荷)

Liu Shu, 2012, China

A Touch of Sin (天注定 | Tian zhu ding)

Jia Zhangke, 2013, China

Paths of the Soul (Kang rinpoche)

Zhang Yang, 2015, China

Trap Street (Shuiyin Jie)

Vivian Qu, 2013, China

Ata (Zhaojian)

Chakme Rinpoche, 2014, China

Wolf Totem (Le dernier loup)

Jean-Jacques Annaud, 2015, China

The Night (夜 | Ye)

Hao Zhou, 2014, China

Old Stone (Lao Shi | 老石)

Johnny Ma, 2016, China