15 films from Hong Kong

The Hand

Wong Kar Wai, 2004, Hong Kong

Police Story (Ging chat goo si)

Jackie Chan, 1985, Hong Kong

The Ditch (Jiabiangou)

Wang Bing, 2010, Hong Kong

A Simple Life (桃姐 | Tao jie | Tou ze)

Ann Hui, 2011, Hong Kong

Sparrow (Man jeuk)

Johnnie To, 2008, Hong Kong

'Til Madness Do Us Part (Feng ai)

Wang Bing, 2013, Hong Kong

Ta’ang

Wang Bing, 2016, Hong Kong