11 films directed by Ashish Avikunthak

Vakratunda Swaha

Ashish Avikunthak, 2010, India

End Note (Antaral)

Ashish Avikunthak, 2005, India

Shadows Formless (Nirakar Chhaya)

Ashish Avikunthak, 2007, India

Katho Upanishad

Ashish Avikunthak, 2011, India

Rummaging for Pasts

Ashish Avikunthak, 2001, India

Et Cetera (Et cetera)

Ashish Avikunthak, 1997, India

Rati Chakravyuh

Ashish Avikunthak, 2013, Germany

Performing Death

Ashish Avikunthak, 2001, India