3 films directed by Krzysztof Kieślowski

Camera Buff (Amator)

Krzysztof Kieślowski, 1979, Poland

Blind Chance (Przypadek)

Krzysztof Kieślowski, 1987, Poland

No End (Bez końca)

Krzysztof Kieślowski, 1985, Poland